FANDOM


Barkidzi - wpływowy ród punicki w Kartaginie. Bardziej znani przedstawicielami rodu byli:

Wywodzili się z tyryjskiej rodziny osiadłej w VII w p.n.e. w Afryce. Protoplastą rodu miał być Barkas, towarzysz lub brat Dydony, legendarnej założycielki Kartaginy. Prawdopodobnie ich rodowe włości znajdowały się wokół miejscowości Sullectum, w nadmorskiej prowincji Byzacjum - dzisiejszy Sahel. Początkowo Barkidzi znacznie ustępowali rodowi Magonidów i Hannonidów. Duże wpływy polityczne ród uzyskał dopiero za sprawą Hamilkara Barkasa. Od 211r.p.n.e. stali się faktyczną dynastią "republiki" Kartagińskiej z tytułem sufeta, a od rządów Bomilkara II stali się szalitbaalami kartagińskiego Kartadonium

W panteonie rodowym Barkidów znajdowali się BaalTanitReszepGad i Melkart.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.